1° tappa regionale - ROLANDA QH2° tappa regionale PONY -  C.I. BORGODALESE